İnterkom haberleşme

Daireyi, yönetimi veya güvenliği arama;

Ahizeyi kaldırıp tuşlu panelden istediğiniz yerin numarasını tuşlayınız. Karşı tarafın zili çalar. Cevap verildiğinde konuşma başlar.

Dış kapıdan gelen aramalara cevap verme;

Dış kapıdan gelen aramalarda görüntülü telefonunuz çalar ve bu sırada ekrana görüntü gelir. Konuşmak istiyorsanız ahizeyi kaldırıp (L3 Ledi yanar) cevap verirsiniz. Konuşma sırasında anahtar butonuna basarsanız kapı açılır.

Daire kapısı (iç zil) gelen aramalar;

Telefon farklı çalar. (görüntü yoktur)Daire kapısında biri var anlamına gelir.

Dairelerden gelen aramalara cevap verme

Telefon farklı çalar ve ahizeyi kaldırıp konuşursunuz (görüntü yoktur)

Dış kapı görüntüsünü alma;

Monitör telefonu açınız. L2 Ledi yanar. Ekran 1 dakika sonra otomatik kapanır.

Dış kapıyı görme ve konuşma;

Ahizeyi kaldırıp monitör ( [ ] ) ve ardından ( * ) tuşlarına basınız. Dış kapıyı görüp konuşursunuz. İsterseniz anahtar butonuna basıp kapıyı açabilirsiniz.

Site Giriş Güvenliğini Arama;

Daire sakini Telefonu açıp 6 + 80 tuşlar.

Site yönetim’ini Arama;

Daire sakini Telefonu açıp 6 + 82 tuşlar.

Otomasyon Güvenliğini Arama;

Daire sakini Telefonu açıp 6 + 83 tuşlar.

İnterkom Kapı Konuşma Ünitesi

Kapı konuşma ünitesinden dairelerin numara tuşlayarak ya da LCD ekran üzerinden daire sakininin ismini bularak aranmasını ve blok kapısının önceden tanımlanmış şifre ile açılmasını sağlayan kapı konuşma cihazıdır. Blok girişinden aranacak kişi isim listesinden seçilerek aranabilir. Blok girişinden aranacak daire no'su girilerek arama yapılabilir. Tuş takımından daire numarası girilir ve # tuşuna basılır.