Araç ile ve yaya girişleri

Yaya girişleri
Siteye girişler ana kapıdan yapılır. Rezidans girişinde bulunan danışma bölümünde sakinler ve konuklar yönlendirilir. Güvenlik Görevlilerinin 24 saat esasına göre görev yaptığı kapıdan site yaşayanları rahatça girer çıkar ancak site sakini olmayanlara ziyaretçi veya görevli v.b. olma durumlarına göre gerekli kayıt, ilgililerden onay alarak izin verme , refakatleme v.b. prosedürler uygulanır. Kontrolsüz giriş olmaması esas prensiptir.

Araç ile girişler ve otoparklar
Bütün araç girişleri Yalnız Selvi caddesi ne açılan ana kapıdan yapılabilir. Kapalı otoparklar, her daireye özel olarak ayrılmış ve daire numaralarıyla numaralandırılmış park alanlarını içermektedir. Otopark dağılımı her daireye 1 araçlık park alanı olacak şekilde tahsis edilmiştir. Otoparka giriş ve çıkışlar istenmeyen kişilerin girişini önlemek amacıyla kumanda sistemiyle sağlanmaktadır.