Taşınma

Bu talimat UPTWINS DELUXE RESIDENCE sınırları içinde kalan ve Blok katlarında gerçekleşecek taşınma sırasında uyulması gereken kuralları içerir.

1. Öncelikli uyulması gereken kurallar

 • Malik ise tapu, kimlik fotokopisi ve aile fert bilgileri alınır.
 • Kiracı ise kat malikinin yazılı bildirimi veya kontratının fotokopisi ve kimlik fotokopisi ile aile fert bilgileri istenir. Malik telefon ile aranarak onayı alınır.
 • Taşınmaya başlamadan önce binaya giriş ve çıkışlarda emniyeti sağlamak amacı ile bağımsız bölüm maliklerinin isim listelerini UPTWINS DELUXE RESIDENCE  Site Yönetimi'ne bildirmeleri ve tanıtım kartı çıkarmaları gerekir.
 • Taşınma çalışmalarına başlamadan önce bağımsız bölümün tuvaleti, temiz su, pis su ve elektriği faal duruma getirilir. Bahsi gecen maddeler faal duruma gelmeden çalışma yaptırılmaz.

2. Kısıtlayıcı kurallar

 • Taşınma esnasında çakışmaları önlemek ve yaşamakta olan sakinlerin zarar görmesini engellemek için taşınma zamanı en az 3 (Üç) gün önceden Site Yönetimi'ne bildirilir. Normal koşullarda taşınma PAZARTESİ-CUMARTESİ günleri, 09:00 ile 18:00 saatleri içerisinde yapılır.
 • Çalışma saatleri bitiminde binada çalışan işçilerin binayı terk etmeleri zorunludur. Konaklama, bina ve çevresinde gezinmek, toplu halde sohbetler yasaktır.
 • UPTWINS DELUXE RESIDENCE'ta oturan bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemek amacı ile bağımsız bölüm maliklerinin işçi ve personelinin bir araya gelip gürültü yapmaları, radyo, teyp gibi cihazları çalmaları kesinlikle yasaktır.
 • Site güvenliğini sağlayan sistemler Site Yönetimi'ne bildirilmeden yerinden sökülemez, açılamaz, yeri değiştirilemez. (yangın algılama sensörleri gibi)
 • Gürültülü ve darbeli cihazların çalıştırılma saatleri 10:00 ile 16:30 arasındadır.

3. Taşınma sırasında uyulması gereken kurallar

 • Taşınma sırasında sadece yük asansörü kullandırılır.
 • Taşınma sırasında ambalaj malzemeleri, atıkları ve benzeri maddeler yollara veya bitişik mahallere konulamaz ve dökülemez.
 • Taşınma sebebi ile çevre ve ortak alanlar dolaylı ve doğrudan kirletildiği taktirde bağımsız bölüm maliki (yüklenici firma) bunları temizlemekle yükümlüdür. Gecikmesi durumunda bağımsız bölüm maliki adına belirlenen alan temizlettirilir ve bedeli tahsil edilir. (Site Yönetimi'nin ihtarından sonra en fazla iki saat içerisinde temizlemenin gerçekleşmesi gereklidir.)
 • UPTWINS DELUXE RESIDENCE sınırları içerisinde yapılacak nakliyelerde araçların üzerleri mutlaka branda ile örtülür.
 • UPTWINS DELUXE RESIDENCE sınırları içerisinde trafik kurallarına ve levhalarına kesinlikle uyulur. Ehliyetsiz araç kullanılmaz / kullandırılmaz.
 • Taşınma sırasında mahallin çalışma güvenliği mutlaka alınacaktır. Alınacak tedbirler Site Yönetimi'nin belirlediği standartta olacaktır. Aksi durumlarda Site Yönetimi tarafından standarda uymayan tedbirleri yeniden alınır ve mal sahibine ( yükleniciye) fatura edilir.
 • Güvenlik Elemanları'nın uyarılarına aynen uyulur. Elemanlar ile tartışılmaz, konu Güvenlik Vardiya Amiri ya da Güvenlik Müdürü ile çözülür.
 • Çevreye zarar gelmesinden yüklenici sorumludur.
 • Ortak alanlarda yapılacak tüm çalışmalarda Taşeron Firmalar emniyet ve temizlik kurallarına uymakla yükümlüdürler.
 • Çalışma sırasında ortak alanlara ve komsu mahallere verilecek zararlar, zararı veren tarafından karşılanır.

4. Yaptırımlar

 • Kat malikleri veya onların bağımsız bölümlerinde çalışanlar ile onlarla ilgili kişilerin site ortak alanlarında meydana getirdikleri zararları ve hasarı kat maliki üstlenir ve derhal ödemeyi yapar.
 • İşbu Prosedürlere uyulmadığı takdirde oluşturulacak Yönetim Talimatında belirlenen cezai yaptırımlar uygulanır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için ve Uptwins'te yaşam güvenliğinizi en üst seviyede tutmak için, yapacağınız tek şey UPTWINS DELUXE RESIDENCE FORMUNU doldurup görevlilere teslim etmektir.

Yapmanız gereken şağıdaki linten UPTWINS DELUXE RESIDENCE FORMUNU bilgisayarınız indirip gerekli alanları eksiksiz ve doğru bilgilerle dolurmaktır.

UPTWINS DELUXE RESIDENCE TAŞINMA FORMU